Послуги

Регенерація трансформаторних масел Фулеровою землею

У даний час на енергопідприємствах використовується понад 40 % силових трансформаторів, які експлуатуються понад 25 років. Щорічна пошкодженість трансформаторів має тенденцію до значного зростання.

Послуги

Не дивлячись на різні підходи до аналізу аварійності, можуть бути зроблені наступні  висновки, що найбільш пошкоджуваними вузлами трансформаторів є головна ізоляція обмоток відводів, регулятори напруги і вводи .

Заміна всіх трансформаторів з тривалим терміном служби, з огляду на реальну економічну ситуацію, виявляється неможливою. З іншого боку, фактичний ресурс багатьох трансформаторів не вичерпаний. Більш того, його можна продовжити, зберігаючи необхідну експлуатаційну надійність.

Установки типу СММ – Р (Станція Масляна Мобільна Регенераційна) розроблені для продовження терміну служби трансформаторів методом відновлення діелектричної міцності і хімічного складу електроізоляційних масел .

В процесі відновлення масла з нього видаляються продукти розпаду масла і кислотні складові, відбувається освітлення масла, збільшується його стійкість до окиснення і знижується здатність до розчинення газів. Також є технічна можливість додавання інгібіторів під час регенерації масла, що повертає маслу його первинний хімічний склад.

Унікальність запропонованих нами послуг за допомогою установок CММ-Р полягає в їх здатності проводити регенерацію ізоляційних масел прямо в трансформаторі, при цьому трансформатор може оброблятися як у ввімкненому стані, так і в вимкненому (бажано) або в окремій ємності. Регенерація масла на місці експлуатації дає можливість розчинити осад з ізоляції обмоток і видалити його за допомогою сорбенту.

Використання запропонованих послуг дає можливість проводити безперервну обробку масла без переривань на заміну сорбенту і поповнення його запасів.

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕГЕНЕРАЦІЇ

Сутність процесу регенерації масла полягає в пропуссканні масла через сорбент, який має мікропористу структуру, що сприяє його «молекулярній фільтрації», в процесі якої шкідливі домішки і продукти розпаду масла затримуються в гранулах сорбенту.

Після насичення сорбенту домішками установка СММ-Р задіює режим реактивації сорбенту. Під час реактивації сорбенту відбувається очищення мікропор сорбенту шляхом контрольованого випалювання, при якому всі шкідливі домішки видаляються в спеціальний збірник і вугільний фільтр, що мінімізує викиди в атмосферу, роблячи процес регенерації максимально екологічним.

Проведені роботи по регенерації масла показали високі результати обробки трансформаторних масел. Технологія показала свою високу ефективність.

Використання даної технології забезпечує значне зниження тангенса кута діелектричних втрат. Значення після регенерації відповідає нормам для свіжих трансформаторних масел.

Дане обладнання дозволяє знизити кислотне число трансформаторного масла до нормованих значень. Особливістю даної технології є видалення розчинного і нерозчинного осаду. Осад небезпечний тим, що він концентрується в целюлозній ізоляції і може мати кислотне число в десятки разів вище, ніж кислотність масла. Масло має властивість частково скидати з себе кислі продукти, які концентруються в целюлозної ізоляції. При цьому зміна кислотного числа трансформаторного масла змінюється дуже повільно. Подальше зростання кислотного числа відбувається швидше і характеризується утворенням нерозчинного осаду і водорозчинних кислот.

При застосуванні регенерації стає можливим продовження терміну служби трансформатора на 20-35 років.

РЕГЕНЕРАЦІЯ МАСЛА В ТРАНСФОРМАТОРІ

Перед початком роботи з трансформатором необхідно провести первинні проби масла і визначити можливість роботи машини з трансформатором у включеному стані або вимкненому . Необхідно переконатися , що трансформатор безаварійний і кількість розчинених газів та кількість вологи в маслі знаходиться в межах норми.

Коли зроблено висновок, що трансформатор в робочому стані, можна працювати на ньому у включеному стані. Продуктивність роботи установки залежить багато в чому від стану трансформатора, вихідної кислотності, кількості осаду в маслі. Зазвичай вона становить 50% від повної продуктивності обладнання. Зменшення продуктивності потрібно для забезпечення ламінарного руху масла в трансформаторі.

При роботі на вимкненому трансформаторі може бути встановлена максимальна продуктивність, так як турбулентний рух масла не впливає на вимкнений трансформатор.

ОЧИЩЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА ВІД ОСАДУ

Очистка обмоток трансформатора від осаду здійснюється циркуляцією масла через трансформатор, нагрітого вище температури анілінової точки – температури, коли шлам починає розчинятися в маслі . Зазвичай ця температура знаходиться в межах 80 градусів Цельсія. Видалення осаду відбувається одночасно з регенерацією масла .

Для видалення осаду повинно використовуватися тільки свіже або регенероване масло .

Очищення обмоток можливе як на ввімкненому, так й на вимкненому трансформаторі. Очищення трансформатора займає від 30 до 60 проходів через установку. При роботі на вимкненому трансформаторі ефективність розчинення падає внаслідок відсутності коливання обмоток, тому очищення займає більш тривалий час .

Можливі варіанти співпраці:

1. регенерація в лабораторних умовах наявного, у потенційного клієнта, масла , який проводиться за рахунок нашого підприємства;

2. регенерація трансформаторного масла безпосередньо на нашому підприємстві (м.Полтава);

3. регенерація трансформаторного масла на погодженій з клієнтом території.

Ціна послуги залежить від місця процесу регенерації та фізико-хімічних властивостей масла. Орієнтовна ціна – від 5 грн за кілограм.

З приводу придбання обладнання звертайтеся:

smm.uvm@ukr.net

+38(063)957-72-23
+38(050)633-07-01
+38(0532)66-86-42(ф)

 

    Залиште повідомлення