GlobeCore / Апарат вихрового шару / У Казахстані запущено апарат вихрового шару АВС-100

У Казахстані запущено апарат вихрового шару АВС-100

У м. Каратау (Казахстан) на території місцевого заводу з виробництва ціаніду натрію був введений в експлуатацію апарат вихрового шару АВС-100.

Апарат впроваджений в діючу лінію нейтралізації стічних вод від ціаніду для підвищення її ефективності.

Застосування електромагнітних апаратів з вихровим шаром феромагнітних частинок для очищення ціанистих стічних вод дозволяє проводити окислення ціанідів в ціанати при одночасному утворенні нетоксичних карбонатів й аміаку. Процес проходить в лужному середовищі при рН 9-10. У якості лужного реагенту може використовуватися вапно, сода у вигляді 5-10%-ного водного розчину, а окислювача – 5-10%-й розчин хлорного вапна гіпохлориду кальцію або хлору. Залишкова кількість ціанідів після очищення – 0,005-0,09 мг/л при початковій концентрації 30-350 мг/л.

Важливими чинниками, що впливають на якість очистки стічних вод при використанні АВС, є: вибір оптимальної схеми і методу очищення; підбір та компонування технологічного обладнання; вибір режимів процесу очищення; контроль і регулювання параметрів очищення; правильна експлуатація апаратів; усереднення стічних вод і т.п. Ефективне використання АВС в очищенні стічних вод залежить від ступеня їх усереднення за складом і концентрації забруднюючих речовин, яке приймається в межах 1,5-2-годинного усереднення.