GlobeCore / Обладнання для змішування / Виробництво сумішевих палив

Виробництво сумішевих палив

виробництво сумішевих палив

Установки УСБ забезпечують виробництво сумішевих палив із недорогих компонентів, а також проводення їх гомогенізації.

У гідродинамічному змішувачі реалізується змішувальний процес, який дозволяє одночасно подавати всі компоненти у загальний колектор. Після цього високоякісні товарні бензини Аи-92, Аи-92Ек, Аи-95, Аи-95Ек, Аи-98 і Аи-98Ек подаються в резервуар, призначений для зберігання нафтопродуктів.

В якості вихідних компонентів при одержанні бензинів перерахованих марок можуть використовуватися:

  • низькооктанові бензини;
  • прямогонні бензини;
  • газові стабільні бензини;
  • спирти;
  • біологічні компоненти;
  • присадки, які призначені для підвищення октанового числа бензину.

Головною перевагою технології, реалізовваної в установках УСБ торгової марки GlobeCore, є точний контроль дозування кожного компонента бензину, а також суттєве скорочення змішувального циклу і відмова від використання змішувальних ємностей для забезпечення гомогенізації готового продукту.

Високий рівень гомогенізації одержаної суміші призводить до її нерозшарування навіть при тривалому зберіганні. Виробництво палив здіснюєтьсяу відповідності з ДСТУ і витримує всі норми по термінах зберігання.